Tin tức

Các triển lãm quốc tế do công ty tham gia trên thế giới

Công ty chúng tôi có sự hiện diện đáng kể trên Toàn cầu, với việc tham gia vào các hội chợ quốc tế quan trọng nhất như Hội chợ Chiếu sáng Quốc tế Hongkong, Ánh sáng và Tòa nhà (Frankfurt) và Big5 (UAE), Hội chợ Chiếu sáng Quảng Châu và các hội chợ khác.

2019-Hong-Kong-Lighting-hội chợ

Hội chợ chiếu sáng Hồng Kông 2019

2019-Guang-Zhou-Lighting-Fair

Hội chợ chiếu sáng Guang Zhou 2019

2018-Hong-Kong-Lighting-Fair

Hội chợ chiếu sáng Hồng Kông 2018

2018-Guang-Zhou-Lighting-Fair

Hội chợ chiếu sáng Guang Zhou 2018

2017-Hong-Kong-Lighting-Fair

Hội chợ chiếu sáng Hồng Kông 2017


Thời gian đăng: 27-7-2022