Triển lãm công ty

IMG_4865

Thu nhận

văn phòng

Văn phòng

office1

Văn phòng

phòng thử nghiệm

Phòng thử nghiệm

Tích hợp toàn cầu

Tích hợp Sphere

cỗ máy

Cỗ máy

máy1

Cỗ máy

machine2

Cỗ máy

máy3

Cỗ máy

IES-phòng-thử nghiệm

Phòng thử nghiệm IES

Máy laser

Sự chấp nhận

nhà máy-1

Sự chấp nhận

thử thách

Thử nghiệm

xưởng

Xưởng

workshop1

Xưởng

IMG_4860

Tấm dẫn hướng ánh sáng

tấm dẫn sáng

Tấm dẫn hướng ánh sáng

IMG_4805

Nhà thờ